Webpad Koude Oorlog
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

De koude oorlog. Wat is dat nou weer?

 

 • Was het een “echte” oorlog?
 • Wat bedoelen we dan met die naam?
 • Welke 2 grote landen waren hierbij betrokken?

 

Antwoordlink:

 

Lees verder
(Advertentie voor leraar of ouder)

De Sovjet-Unie had geholpen om Duitsland in het oosten te verslaan. 

Dat kostte heel veel geld en miljoenen slachtoffers.

De Russische soldaten kwamen helemaal tot de Duitse hoofdstad Berlijn. 

Daarbij waren ze door allerlei landen gekomen en ze wilden daar de baas blijven spelen.
De Sovjet-Unie werd dan nóg machtiger.

 

 • Welke landen waren dat?

 

Antwoordlink:

 

Lees verder

Amerika en de Sovjet-Unie hadden allebei eigen ideeën over hoe men moest leven in een maatschappij. 

 

 • Zet de blokjes op je werkblad op de goede plaats in de tabel.

 

Antwoordlink:

 

Lees verder

Rond 1950 waren er in de wereld dus het Communisme en het Kapitalisme.

 

 • Welke landen (werelddelen) waren communistisch?
 • Welke kapitalistisch?

 

Antwoordlink:

 

Lees verder

Jongens en meisjes,


Zo, als je dit webpad hebt gemaakt, weet je van alles over de Koude Oorlog, die van 1945 tot 1989 duurde.

De teksten komen uit uit de website
"Geschiedenis voor kinderen".

Ik wil de maker van deze site: Ricardo Driedijk dan ook hartelijk bedanken, dat ik de tekst van zijn site mocht gebruiken.

Helaas bestaat de site niet meer.

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
 • Waarom was Amerika bang, dat de landen in West-Europa ook communistisch zouden gaan worden?
 • Wat besloot Amerika toen te gaan doen?
 • Hoe heette dat plan?
 • Kregen de landen dat geld echt?
 • Wat werden de West-Europese landen eigenlijk verplicht?

 

Antwoordlink:

 

Lees verder
 • Wat zie je op het plaatje op je werkblad bij vraag 6?
 • Wat heeft dat met de Koude Oorlog te maken?
 • Wat deed de Sovjet-Unie om dit ook te kunnen maken?

 

Antwoordlink:

 

Lees verder

Na de oorlog werd Duitsland verdeeld in 4 delen. Engeland, Frankrijk, Amerika en de Sovjet-Unie hielden een oogje in het zeil.

 

 • Waarom was dat?

 

Het deel van Duitsland waar Engeland, Frankrijk en Amerika de baas waren heette West-Duitsland.

 • Daar hoort ook een afkorting bij. 
  Welke?
 • Wat betekenen die letters?
 • Welke letters horen bij Oost-Duitsland, waar de Sovjet-Unie de baas was?
 • Wat betekenen die letters?

 

Antwoordlink:

 

Lees verder

In Berlijn waren al snel problemen tussen Oost-Berlijn en West-Berlijn. 

Veel mensen uit Oost-Berlijn vluchtten naar West-Berlijn en het Russische gedeelte liep langzaam leeg. 

De Russen moesten hier iets tegen doen.

 

 • Wat deden de Russen eerst?
 • Wat deden ze toen dit niet lukte?
 • In welk jaar was dat?
 • Waar werd de muur een symbool voor?

 

In de jaren 70 namen de spanningen tussen de Sovjet-Unie en Amerika langzaam af.

In de jaren 80 kreeg de Sovjet-Unie een nieuwe leider.
Hij was heel belangrijk.

 

 • Hoe heette hij?
 • Waar heeft hij voor gezorgd?
 • In welk jaar was dat?

 

Antwoordlinks:

 

Lees verder
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

De Koude oorlog werd niet alleen ‘uitgevochten’ met woorden, een muur en dreigementen.
Er was ook een soort race gaande welk land de beste technologie en de beste wapens had. 

 

Lees het stuk over de ‘ruimtewedloop’ tussen Amerika en de Sovjet-Unie.

Zet achter de woorden en jaartallen in de 1e kolom wat het is, of wat er toen gebeurde.

 

Antwoordlink:

 

Lees verder

In 1962 was er bijna echt een Derde Wereldoorlog uitgebroken... 

3 Jaar eerder was er in Cuba een nieuwe leider aan de macht gekomen. 

 

 • Hoe heet deze leider?
 • Waarom vond men dit in Amerika niet leuk?
 • Wat probeerde president Kennedy?
 • Welke naam had de geheime aanval op Cuba?

 

In 3 dagen werden de opstandelingen verslagen. 

 

 • Wat beloofde de Sovjet-Unie aan Cuba?
 • Wat deden ze toen in het geheim?

 

Antwoordlink:

 

Lees verder

Toen Amerika ontdekte dat er in Cuba raketten stonden die op Amerika gericht stonden waren ze erg bang.

 

 • Waarvoor waren ze bang?
 • Welk plan bedacht president Kennedy?
 • Wat deden de Russen?
 • Hoe heette deze periode van 13 dagen in oktober 1962?
 • Wat spraken Amerika en de Sovjet-Unie af?

 

Antwoordlink:

 

Lees verder

Op je werkblad zie je een groot stuk tekst, waar sommige woorden zijn weggelaten.

Die woorden staan erboven, maar ook op de website.

Zet ze weer op de goede plaats.

 

Antwoordlink:

 

Lees verder

Als je het leuk vindt om memory te spelen, kun je hier een spelletje "Koude-oorlog-memory" proberen.
Hoe snel ben jij?
Een de rest van je klasgenoten?

Veel plezier.

 

Doe-link:

 

Lees verder